EU Projects

UAB „Amber Tours“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą

UAB „Amber Tours" pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „Originalių produktų sprendimų sukūrimas ir diegimas įmonėje UAB „Amber Tours" 13.1.1-LVPA-K-861-01-0205

Projekto biudžetas: 50.800,00 Eur, iš jų ES dalis: 38.100,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. sausio 19 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. sausio 31 d.

Projekto tikslas - sukurti bei įdiegti teikiamų paslaugų dizaino ir rinkodaros inovacijas įmonėje UAB „Amber Tours", taip stiprinant įmonės konkurencingumą rinkoje.

Projekto uždavinys - Sukurti ir įdiegti naujos paslaugos inovatyvius, nestandartinius dizaino ir rinkodaros sprendimus (netechnologines inovacijas).

UAB „Amber tours" yra kelionių ir renginių organizavimo įmonė, veikianti 12 metų, teikianti kokybiškas atvykstamųjų kelionių paslaugas užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims ir tarptautiniams kelionių prekybos partneriams. Projekto vykdytojas įgyvendindamas projektą „Originalių produktų sprendimų sukūrimas ir diegimas įmonėje UAB „Amber Tours" planuoja sukurti kelionės komplektavimo internetu paslaugos dizaino ir rinkodaros netechnologines inovacijas.

Numatoma, kad įgyvendinus projektą, kurio apimtyje numatoma įdiegti inovatyvius dizaino ir rinkodaros sprendimus, didės UAB „Amber Tours" įmonės ir jos teikiamų paslaugų žinomumas, pardavimo pajamos, padidės klientų ratas, atsiras lojalių klientų, kurie naudosis teikiamomis paslaugomis pakartotinai. Investicijos į šio projekto įgyvendinimą padės stiprinti UAB „Amber Tours atsparumą galimoms ateities krizėms (pvz. tokioms kaip COVID-19 pandemija), prisidės prie ekonomikos augimo šalyje bei prie veiksmų skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti ir prisidės prie pasirengimo aplinką tausojančio, skaitmeninio ir tvaraus ekonomikos atgaivinimo.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

-----------------------

UAB „Amber Tours“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą

UAB „Amber Tours“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „UAB „Amber Tours“ e. komercijos modelio diegimas“ 13.1.1-LVPA-K-860-01-0532

Projekto biudžetas: 60.000,00 Eur, iš jų ES dalis: 45.000,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 8 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 8 d.

Projekto tikslas - diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu įmonėje UAB „Amber Tours“, siekiant padidinti pajamų augimą.

Projekto uždavinys - įdiegti e. komercijos modelį įmonėje UAB „Amber Tours“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant.

UAB „Amber tours“ yra kelionių ir renginių organizavimo įmonė, veikianti 12 metų, teikianti kokybiškas atvykstamųjų kelionių paslaugas užsienio fiziniams bei juridiniams asmenims ir tarptautiniams kelionių prekybos partneriams.

Projekto metu bus įdiegtas e. komercijos sprendimas – kompleksinė informacinių technologijų priemonė, kuri leis efektyviau teikti paslaugas elektroninėje erdvėje, valdyti visas sutartis, klientų duomenis bei sutarčių vykdymo kontrolę, darbus ir dokumentus, padės greitai ir tiksliai įvertinti, kaip vykdomos užduotys, kas atsakingi už jų vykdymą ir kt.

 

Finansuojama iš  Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Do you have any questions?
At Amber Tours, we are always happy to start a conversation, so get in touch! Our representatives will make you feel at home and assist you in finding the tour program that best fits your particular vision.